ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem kiemelten fontos a Társaság vezetése szempontjából. A Társaság internetes oldalainak használata személyes adatok megjelölése nélkül lehetséges; ha azonban az érintett a vállalati szolgáltatásokat akarja igénybe venni a weboldalunkon keresztül, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozására szükség van, és az ilyen adatkezelésnek nincs törvényi alapja, akkor az érintettől általában beleegyezést kapunk.

A személyes adatok – például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma – feldolgozásának mindig összhangban kell lennie az Általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemmel. a Társaságra vonatkozó előírások. Ezen adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni kívánja a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezenfelül az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Adatkezelőként a Társaság számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre az ezen a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Az internetes adatátvitelnek azonban elvileg biztonsági rései lehetnek, ezért nem biztos, hogy az abszolút védelem biztosított. Ezért minden érintett szabadon továbbíthat személyes adatokat számunkra alternatív eszközökkel, például telefonon.

 1. Definíciók

A Társaság adatvédelmi nyilatkozata azon kifejezéseken alapul, amelyeket az európai jogalkotó az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elfogadásához használt. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először el kell magyaráznunk a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító alapján. Nem gyűjtünk az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó adatokat.

 • b) Érintett

Érintett bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő dolgozza fel.

 • c) Feldolgozás

A feldolgozás bármely olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokkal vagy személyes adatok készleteivel hajtanak végre, akár automatizált módon, akár gyűjtéssel, rögzítéssel, rendszerezéssel, strukturálással, tárolással, adaptálással vagy módosítással, visszakereséssel, konzultációval, felhasználással, vagy sem. közzététel továbbítással, terjesztéssel vagy más módon elérhetővé tételsel, összehangolással vagy kombinációval, korlátozással, törléssel vagy megsemmisítéssel.

 • d) Az adatkezelés korlátozása

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben korlátozzuk feldolgozásukat.

 • e) Profilozás

A profilalkotás a személyes adatok bármilyen formájú automatizált feldolgozását jelenti, amely személyes adatok felhasználását jelenti egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen annak elemzésére vagy előrejelzésére, amely a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival kapcsolatos. , érdeklődés, megbízhatóság, viselkedés, elhelyezkedés vagy mozgás.

 • f) Álnévvé tétel

Az álnévvé tétel a személyes adatok oly módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatokat többé ne lehessen hozzárendelni egy adott érintetthez kiegészítő információk felhasználása nélkül, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedéseknek vetik alá annak biztosítása érdekében. hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

 • g) Adatkezelő vagy a feldolgozásért felelős adatkezelő

Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más testület, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jogszabályok határozzák meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésének konkrét kritériumait az uniós vagy a tagállami jogszabályok előírhatják.

 • h) Processzor

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • i) Címzett

A címzett olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amelynek a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azokat a hatóságokat azonban, amelyek személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban, nem tekintik címzettnek; az említett hatóságok által végzett ezen adatoknak az adatkezelés céljainak megfelelően meg kell felelniük az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • j) Harmadik fél

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy szerv, amely nem az érintett, az adatkezelő, az adatfeldolgozó és az olyan személyek, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosultak a személyes adatok kezelésére.

 • k) beleegyezés

Az érintett hozzájárulása minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű jelzés az érintett kívánságairól, amely nyilatkozattal vagy egyértelmű megerősítő intézkedéssel egyetértést jelent a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásához. .

 1. Vezérlő

Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi törvények és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában a Társaság

 1. Cookie-k

A Társaság internetes oldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszerben tárolnak egy internetes böngészőn keresztül.

Számos internetes webhely és szerver sütiket használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie azonosítót. A cookie azonosító a cookie egyedi azonosítója. Karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az internetes böngészőhöz, amelyben a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék a dats alany böngészőjét az egyéb internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy egyedi internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie azonosítóval.

A sütik használatával a Vállalat felhasználóbarátabb szolgáltatásokat nyújthat a weboldal felhasználóinak, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó szem előtt tartásával. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy – amint azt korábban említettük – felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. A cookie-kat használó weboldal-felhasználónak pl. Nem kell minden egyes belépéskor megadnia a hozzáférési adatokat, mert ezeket a weboldal átveszi, és így a cookie-kat a felhasználó számítógépes rendszerében tárolják. Egy másik példa az internetes boltban található bevásárlókosár sütije. Az online áruház emlékszik azokra a cikkekre, amelyeket egy ügyfél cookie-n keresztül helyezett el a virtuális kosárban.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását a weboldalunkon keresztül a használt internetes böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Ezenkívül a már beállított sütik bármikor törölhetők egy internetes böngészőn vagy más szoftveren keresztül. Ez minden népszerű internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett inaktiválja a cookie-k beállítását a használt internetes böngészőben, akkor nem biztos, hogy weboldalunk minden funkciója teljesen használható.

 1. Általános adatok és információk gyűjtése

A Társaság weboldala általános adatok és információk sorozatát gyűjti, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Gyűjthetők (1) a használt böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszerek, (3) az a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eljut a weboldalunkra (ún. Hivatkozók), (4) -webhelyek, (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) Internet-protokoll címe (IP-címe), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, és (8) minden más hasonló adat és információ, amely felhasználható az informatikai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználásakor a Társaság nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra azért van szükség, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen juttassák el, (2) optimalizálják weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsák informatikai rendszereink és webhelytechnikánk hosszú távú életképességét. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátja a kibertámadás esetén a büntetőeljárás lefolytatásához szükséges információkat. Ezért a Társaság statisztikailag elemzi az anonim módon összegyűjtött adatokat és információkat azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, valamint hogy biztosítsa az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét.

 1. Regisztráció a weboldalunkon

Az érintettnek lehetősége van személyes adatok megjelölésével regisztrálni az adatkezelő weboldalán. Azt, hogy mely személyes adatokat továbbítják a vezérlőhöz, a regisztrációhoz használt megfelelő beviteli maszk határozza meg – név és vezetéknév, postacím, e-mail cím, telefonszám és IP címek. Az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag belső használatra és saját céljaira gyűjti és tárolja. Az adatkezelő kérhet átadást egy vagy több feldolgozóhoz (pl. Csomagküldő szolgáltatás), amely szintén személyes adatokat használ az adatkezelőnek tulajdonítható belső célokra.

A kontroller weboldalán történő regisztrációval az IP-címet – amelyet az internetszolgáltató (ISP) rendelt ki, és amelyet az érintett használ – a regisztráció dátuma és ideje is tárolásra kerül. Ezen adatok tárolása azon a háttéren történik, hogy csak így lehet megakadályozni a szolgáltatásainkkal való visszaélést, és ha szükséges, lehetővé kell tenni az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Amennyiben az adatok tárolása szükséges a vezérlő biztonságához. Ezeket az adatokat nem továbbítják harmadik feleknek, kivéve, ha törvényi kötelezettség áll fenn az adatok továbbítására, vagy ha az átadás büntetőeljárás célját szolgálja.

Az érintett regisztrációja, a személyes adatok önkéntes feltüntetésével, lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy az érintettnek olyan tartalmat vagy szolgáltatásokat kínáljon, amelyeket a regisztrált felhasználóknak csak a szóban forgó ügy jellege miatt ajánlhatnak fel. A regisztrált személyek bármikor szabadon megváltoztathatják a regisztráció során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik azokat az adatkezelő adatállományából.

Az adatkezelő kérésre bármikor tájékoztatást nyújt minden érintett számára arról, hogy az érintettről milyen személyes adatokat tárolnak. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére vagy jelzésére helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincsenek törvényben előírt tárolási kötelezettségek. Az adatkezelő valamennyi alkalmazottja e tekintetben kapcsolattartóként áll az érintett rendelkezésére.

 1. Feliratkozás hírlevelünkre

A Társaság honlapján a felhasználók lehetőséget kapnak feliratkozni vállalkozásunk hírlevelére. Az erre a célra használt beviteli maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak – kereszt- és vezetéknév, e-mail cím és IP-cím, valamint a hírlevél megrendelését a vezérlőtől.

A Társaság hírlevél útján rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról. A vállalkozás hírlevelét csak akkor kaphatja meg az érintett, ha (1) az érintett érvényes e-mail címmel rendelkezik, és (2) az érintett regisztrálja magát a hírlevél szállításához. Erre megerősítő e-mailt küldünk az érintett által első alkalommal regisztrált e-mail címre hírlevél szállítás céljából, jogi okokból, a kettős részvételi eljárás során. Ezt a megerősítő e-mailt annak bizonyítására használják, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint az érintett jogosult-e a hírlevél fogadására.

A hírlevélre történő regisztráció során tároljuk az internet szolgáltató (ISP) által kiosztott és az érintett által a regisztráció idején használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és idejét is. Ezen adatok összegyűjtése azért szükséges, hogy megértsük az érintett e-mail címének későbbi (esetleges) visszaélését, ezért az adatkezelő jogi védelmének célját szolgálja.

A hírlevél regisztrációja során gyűjtött személyes adatokat csak hírlevelünk elküldésére használjuk fel. Ezenkívül a hírlevélre feliratkozókat e-mailben is tájékoztatni lehet, amennyiben ez a hírlevél szolgáltatás működtetéséhez vagy a szóban forgó regisztrációhoz szükséges, mivel ez a hírlevél ajánlatának módosítása esetén lehetséges, vagy a műszaki körülmények változása esetén. A hírlevél szolgáltatás által összegyűjtött személyes adatokat nem továbbítják harmadik feleknek. Hírlevelünkre való feliratkozást az érintett bármikor felmondhatja. A személyes adatok tárolásához való hozzájárulást, amelyet az érintett a hírlevél szállításához adott, bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása céljából az egyes hírlevelekben található egy megfelelő link.

 1. Hírlevél-követés

A Társaság hírlevele úgynevezett nyomkövető képpontokat tartalmaz. A nyomkövető képpont egy ilyen e-mailbe beágyazott miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldünk a naplófájlok rögzítésének és elemzésének lehetővé tétele érdekében. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövetési képpont alapján a Társaság láthatja, hogy az érintett nyitotta-e meg az e-mailt, és amikor az e-mailben található linkeket hívták meg az érintettek.

A hírlevelekben található nyomkövetési képpontokban gyűjtött ilyen személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi a hírlevél szállításának optimalizálása, valamint a jövőbeli hírlevelek tartalmának az érintett érdekeihez való igazítása érdekében. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. Az érintettek bármikor jogosultak visszavonni a kettős részvételi eljárás útján kiadott külön hozzájárulási nyilatkozatot. Visszavonás után ezeket a személyes adatokat az adatkezelő törli. A Társaság automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél átvételét.

 1. Kapcsolatfelvételi űrlap a weboldalon

A Társaság honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek gyors elektronikus kapcsolattartást tesznek lehetővé vállalkozásunkkal, valamint közvetlen kommunikációt folytatnak velünk, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatokat automatikusan tároljuk. Az érintettnek az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított vezeték- és vezetéknevét, e-mail címét és IP-címét az érintett feldolgozása vagy kapcsolatfelvétele céljából tárolják. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik feleknek.

 1. Megjegyzések funkció a weboldalon

A Társaság lehetőséget kínál a felhasználóknak arra, hogy egyedi megjegyzéseket fűzzenek a termékekhez vagy az egyedi blog-hozzászólásokhoz egy blogon, amely az adatkezelő honlapján található. A blog egy webalapú, nyilvánosan hozzáférhető portál, amelyen keresztül egy vagy több bloggernek vagy webblogernek hívott ember cikkeket tehet fel vagy gondolatokat írhat le úgynevezett blogbejegyzésekbe. A blogbejegyzéseket általában harmadik felek kommentálhatják.

Ha az érintett megjegyzést fűz a termékhez vagy az ezen a weboldalon közzétett bloghoz, akkor az érintett által tett észrevételeket is tároljuk és közzétesszük, valamint információkat adunk a kommentár dátumáról és a felhasználó (álnevéről), amelyet a érintett. Ezenkívül naplózza az internetszolgáltató (ISP) által az érintett számára kiosztott IP-címet is. Az IP-cím ilyen tárolása biztonsági okokból történik, és abban az esetben, ha az érintett megsérti harmadik felek jogait, vagy illegális tartalmat tesz közzé egy adott megjegyzéssel. E személyes adatok tárolása tehát az adatkezelő saját érdeke, hogy jogsértés esetén mentesülhessen. Ezeket az összegyűjtött személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek,

Az Ön e-mail címéből létrehozott névtelen karakterláncot (más néven hash-t) átadhatja a Gravatar szolgáltatásnak, hogy ellenőrizze, használja-e. A Gravatar szolgáltatás adatvédelmi irányelvei itt érhetők el: https://automattic.com/privacy/. Megjegyzésed jóváhagyása után a profilképed a megjegyzéssel összefüggésben látható a nyilvánosság számára.

A látogatók megjegyzései ellenőrizhetők egy automatikus spamfelismerő szolgáltatáson keresztül.

 1. A személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben ezt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó engedélyezi az adatkezelőre vonatkozó törvényekben vagy rendeletekben. nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat rendszeresen blokkolják vagy törlik a törvényi előírásoknak megfelelően.

 1. Az érintett jogai
 • a) A visszaigazolás joga

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést szerezzen arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az érintett élni kíván ezzel a megerősítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférési jog

Minden érintettnek joga van, amelyet az európai jogalkotó megad, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes információt szerezzen az ő személyes adatairól és ezek másolatát. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek hozzáférést biztosítanak az érintetteknek a következő információkhoz:

  • a feldolgozás céljait;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat átadták vagy nyilvánosságra hozzák, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy a nemzetközi szervezetek;
  • ahol lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha nem lehetséges, az adott időszak meghatározásához használt kritériumok;
  • annak a joga, hogy az adatkezelőtől kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, vagy tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen;
  • a felügyeleti hatóságnál való panasz benyújtásának joga;
  • amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásra vonatkozóan rendelkezésre álló információk;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal – ideértve a profilalkotást is – megléte, és legalább ezekben az esetekben lényeges információk az érintett logikáról, valamint a folyamat jelentőségéről és tervezett következményeiről az érintett számára ilyen feldolgozás.

Az érintettnek továbbá joga van információt szerezni arról, hogy a személyes adatokat továbbítják-e egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az átadással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

Ha az érintett élni kíván ezzel a hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) A helyesbítéshez való jog

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje az adatkezelőtől az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás céljait, az érintettnek joga van hiányos személyes adatok kitöltésére, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.

Ha az érintett élni kíván a helyesbítés jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törléshez való jog (Elfelejtés joga)

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és az adatkezelő köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha a következő okok egyike fennáll. vonatkozik, amennyiben a feldolgozás nem szükséges.

  • A személyes adatokra már nincs szükség a gyűjtésük vagy más módon történő feldolgozásuk céljai szempontjából.
  • Az érintett a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján visszavonja az adatkezelés alapját képező beleegyezését, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos oka, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
  • A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
  • A személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályokban előírt jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében törölni kell.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalmi szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték.

Ha a fent említett okok egyike fennáll, és az érintett kérni kívánja a Társaság által tárolt személyes adatok törlését, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Vállalat alkalmazottjának azonnal biztosítania kell a törlési kérelem azonnali teljesítését.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a 17. cikk (1) bekezdése alapján köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit, ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többi adatot. az olyan adatkezelők, amelyek feldolgozzák az érintett által kért bármilyen személyes adat linkjét, másolatát vagy másolatát, amennyiben az adatkezelés nem szükséges. A Társaság alkalmazottai egyedi esetekben gondoskodnak a szükséges intézkedésekről.

 • e) Az adatkezelés korlátozásának joga

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak egyike érvényes:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • A feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintettnek jogi követelések megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást emelt az adatkezelés ellen, amíg meg nem győződik arról, hogy az adatkezelő jogos indokai felülírják-e az érintett indokait.

Ha a fent említett feltételek egyike teljesül, és az érintett kérni kívánja a Társaság által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Társaság alkalmazottja gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adatok hordozhatóságához való jog

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg az őt érintő személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő rendelkezésére bocsátottak. Jogosult továbbítani ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek az adatkezelő akadályozása nélkül, akinek a személyes adatokat átadták, mindaddig, amíg a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozás automatizált módon történik, amennyiben az adatkezelés nem szükséges a közérdekből végzett feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása érdekében.

Ezenkívül az érintett a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátvitelhez való jogának gyakorlása során jogosult arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható és amikor ezt nem teszi lehetővé hátrányosan érintik mások jogait és szabadságait.

Az adatátvitelhez való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor felveheti a kapcsolatot a Társaság bármely alkalmazottjával.

 • g) A tiltakozás joga

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor kifogást emeljen a rá vonatkozó személyes adatok e) vagy f) ponton alapuló kezelése ellen. ) a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően. Ez vonatkozik az e rendelkezések alapján történő profilalkotásra is.

A Társaság kifogás esetén a továbbiakban nem dolgozhatja fel a személyes adatokat, hacsak nem tudjuk bizonyítani az adatkezelés kényszerítő jogos okait, amelyek felülbírálják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi követelések megalapozását, érvényesítését vagy védelmét. .

Ha a Társaság személyes adatokat direkt marketing célokból kezel, az érintettnek bármikor jogában áll kifogást emelni az őt érintő személyes adatok ilyen marketing céljából történő kezelése ellen. Ez a profilalkotásra annyiban vonatkozik, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett kifogásolja a Társaságot a közvetlen marketing célú feldolgozással szemben, a Társaság a személyes adatokat már nem dolgozza fel ilyen célokra.

Ezenkívül az érintettnek joga van saját helyzetéhez kapcsolódó okokból kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi feldolgozása ellen tudományos vagy történeti kutatási célokra, vagy statisztikai célokra a 89. cikk szerint ( 1. pontja, kivéve, ha a feldolgozás közérdekből végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett kapcsolatba léphet a Társaság bármely alkalmazottjával. Ezenkívül az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, és a 2002/58 / EK irányelv ellenére, a műszaki előírások felhasználásával automatizált eszközökkel élhet tiltakozási jogával.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy ne vonatkozzon olyan döntéshozatalra, amely kizárólag automatizált feldolgozáson alapul, ideértve a profilalkotást is, amely jogi következményekkel jár, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt, mindaddig, amíg a döntés (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) nem engedélyezi az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabály, amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket határoz meg az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelmében, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés (1) szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a Társaság megfelelő intézkedéseket hajt végre az érintett az érintett jogai, szabadságai és jogos érdekei, legalábbis az adatkezelő részéről az emberi beavatkozáshoz való jog, álláspontjának kifejtése és a döntés megtámadása.

Ha az érintett élni kíván az automatizált egyéni döntéshozatalhoz fűződő jogokkal, bármikor kapcsolatba léphet a Társaság bármely alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak feldolgozásához.

Amennyiben az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet a Társaság bármely alkalmazottjával.

 1. A feldolgozás jogalapja

Művészet. 6. cikk (1) bekezdés A GDPR szolgál jogalapként azoknak a feldolgozási műveleteknek, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy meghatározott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett részt vesz, például akkor, amikor a feldolgozás műveletekre van szükség áruk szállításához vagy bármilyen más szolgáltatás nyújtásához, a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek szükségesek a szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtásához, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén. Vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik-e, amely a személyes adatok feldolgozását igényli, például az adókötelezettségek teljesítéséhez, az adatkezelés az Art. 6. cikk (1) bekezdés c GDPR. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozására az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében lehet szükség. Ez akkor állna fenn például, ha egy látogató megsérült volna cégünkben, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információt továbbítani kellene orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor a feldolgozás az Art. 6. cikk (1) bekezdés d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének első bekezdésén alapulhatnak. f GDPR. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekre használják, amelyekre nem vonatkozik a fent említett jogalapok egyike, ha az adatfeldolgozásra a társaságunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érdekében van szükség, kivéve, ha ezeket az érdekeket felülírják az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen adatkezelési műveletek különösen megengedettek, mert az európai jogalkotó külön megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR (47) preambulumbekezdés, 2. mondat).

 1. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei

Amennyiben a személyes adatok kezelése a 6. cikk (1) bekezdésének első bekezdésén alapul. A GDPR-ben jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és részvényeseink jóléte érdekében tegyük.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározásához használt kritériumok a vonatkozó törvényi megőrzési időszakok. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megindításához.

 1. Személyes adatok szolgáltatása törvényi vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ilyen adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. Adózási előírások), vagy szerződéses rendelkezésekből (pl. A szerződéses partnerről szóló információk) is származhatnak.

Néha szükség lehet olyan szerződés megkötésére, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltasson nekünk, amelyeket később nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat megadni nekünk, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt eredményezné, hogy az érintettel nem lehetne megkötni a szerződést.

Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie bármely alkalmazottal. A munkavállaló tisztázza az érintettvel, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges-e, fennáll-e a személyes adatok megadásának kötelezettsége és a személyes adatok meg nem adásának következményei. adat.

 1. Automatizált döntéshozatal

Felelős vállalatként nem használunk automatikus döntéshozást vagy profilalkotást.

 1. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásáról és használatáról (névtelenítési funkcióval)

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a Google Analytics (névtelenítés funkcióval rendelkező) elemét. A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A Web Analytics a weboldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, gyűjtése és elemzése. A webanalízis szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy az adott személy melyik weboldalról érkezett egy másik webhelyre (az úgynevezett hivatkozó), mely aloldalakat keresték fel, illetve hogy milyen gyakran és milyen időtartamra tekintettek meg egy aloldalt. A Web Analytics elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére szolgál.

A Google Analytics komponens üzemeltető vállalata a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics segítségével végzett internetes elemzéshez az Adatkezelő a „_gat. _anonymizeIp ”. Ennek az alkalmazásnak az alkalmazásával a Google rövidíti az adattárgy internetkapcsolatának IP-címét, és névtelenné teszi azt, amikor az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyik szerződő államából hozzáfér weboldalunkhoz.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat felhasználja többek között a weboldalunk használatának értékelésére és online jelentések készítésére, amelyek bemutatják a weboldalunkon végzett tevékenységeket, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtanak számunkra az internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics egy cookie-t helyez az érintett informatikai rendszerére. Hogy mik a sütik, azt fentebb ismertetjük. A cookie beállításával a Google képes elemezni weboldalunk használatát. Az internetes oldal, amelyet a vezérlő működtet és amelybe egy Google Analytics-összetevőt integráltak, minden egyes oldalának behívásával az érintett informatikai rendszerének internetböngészője automatikusan adatokat küld az Google-Analytics komponens az online hirdetések és a Google-nak járó jutalékok rendezése céljából. Ezen technikai eljárás során a vállalati Google megszerzi a személyes adatok ismeretét, például az érintett IP-címét, amely többek között a Google-t szolgálja:

A cookie-t olyan személyes adatok tárolására használják, mint a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett látogatásának gyakorisága a weboldalunkon. Internetes oldalunk minden látogatása alkalmával az ilyen személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetelérés IP-címét, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.

Az érintett a fentiek szerint bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását a weboldalunkon keresztül a használt webböngésző megfelelő kiigazításával, és ezzel véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen kiigazítása megakadályozhatja azt is, hogy a Google Analytics cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerére. Ezenkívül a Google Analytics által már használt sütik bármikor törölhetők egy webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google Analytics által létrehozott olyan adatgyűjtés ellen, amely kapcsolódik a weboldal használatához, valamint az adatok Google általi feldolgozásához és az ilyen adatok megakadályozásához. Ebből a célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt, és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény JavaScript használatával közli a Google Analytics szolgáltatással, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics számára. A böngészőbővítmények telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázza vagy újonnan telepíti, akkor az érintettnek újratelepítenie kell a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen érhetők el. html. A Google Analytics további magyarázata a következő link alatt található: https://www.google.com/analytics/.

 1. Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásáról és használatáról

Weboldalán az Adatkezelő integrálta a Google AdWords szolgáltatást. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotorjának eredményeiben és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározza azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével csak akkor jelenik meg egy hirdetés a Google keresési eredményeiben, amikor a felhasználó a keresőmotort használja egy kulcsszóval kapcsolatos keresési eredmény lekérésére. A Google Advertising Network-ben a hirdetéseket releváns weboldalakon terjesztik automatikus algoritmus segítségével, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltető vállalata a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK.

A Google AdWords célja weboldalunk népszerűsítése releváns reklámok beépítésével harmadik felek webhelyeire és a Google keresőmotor keresőmotorjaiba, valamint harmadik felek hirdetéseinek beillesztése a weboldalunkra.

Ha egy érintett egy Google-hirdetés útján jut el weboldalunkra, úgynevezett konverziós sütit iktatnak be az érintett informatikai rendszerébe a Google-on keresztül. Hogy mik a sütik, azt fentebb ismertetjük. A konverziós süti 30 nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem használja fel az érintett azonosítására. Ha a cookie még nem járt le, a konverziós sütit annak ellenőrzésére használják, hogy bizonyos aloldalakat, például az online bolt rendszeréből származó bevásárlókosarat behívtak-e a weboldalunkra. A konverziós süti révén mind mi, mind a Google megérthetjük, hogy az a személy, aki a webhelyünkön elért egy AdWords hirdetést, eladást generált-e, azaz végrehajtott-e vagy lemondott-e egy termékértékesítést.

A konverziós süti használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google felhasználja weboldalunk látogatási statisztikáinak létrehozására. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords-hirdetéseken keresztül kiszolgált felhasználók összes számát, hogy meggyőződjünk az egyes AdWords-hirdetések sikeréről vagy sikertelenségéről, valamint hogy optimalizálhassuk AdWords-hirdetéseinket a jövőben. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak olyan információkat a Google-tól, amelyek azonosíthatják az érintettet.

A konverziós süti személyes adatokat tárol, például az érintett által felkeresett internetes oldalakat. Valahányszor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetelérés IP-címét, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ oldalon találhatók.

Auto Moto
Ipari tisztítás
Orvosi, tetoválás
Fogászati ​​műszerek tisztítása
Zöldségek és gyümölcsök tisztítása
Smink ecsetek tisztítása

Hogyan működik

Tisztítunk, helyreállítunk, felelevenítünk

Tisztítás

Több dolgot meg kell őrizni és meg kell tisztítani, újak helyett. Ötletünk az, hogy a legjobb megoldást kínáljuk otthoni vagy munkahelyi környezetéhez.

Ügyfélszolgálat

Teljes támogatást és ismereteket kínálunk az ultrahangos tisztítással kapcsolatban. Csapatunk készen áll arra, hogy javítsa munkáját és segítsen a hatékonyabb munkában, jobban mint valaha.

Fejlődés

Célunk, hogy meghallgassuk ügyfeleinket, megértsük igényeiket, és széleskörű ultrahangos tisztítást biztosítsunk.